Praktische tips om een burn-out te voorkomen

Burn-out voorkomen

Een burn-out is een teken van een tekort aan energie en emotionele uitputting. De belangrijkste oorzaak van een burn-out is dat we niet willen luisteren naar de signalen die ons lichaam afgeeft of deze tekens niet herkennen. Omdat je vaak een behoorlijk lange weg moet afleggen om te herstellen van een burn-out, is het beter om een burn-out te voorkomen. Dit kun je soms op een hele eenvoudige manier doen door deze onderstaande “voorkom overspannen worden” tips te volgen.

Voorkom een burn-out door de signalen te herkennen

Er zijn een aantal oorzaken te benoemen van het ontstaan van een burn-out. Als je weet wat de oorzaken zijn, kun je immers ook een beeld vormen hoe je burn-out klachten (het overspannen raken) kunt voorkomen. De meest bekende oorzaak heeft met stress op het werk te maken. Als je door prestatiedruk een aantal keer over je grens gaat, zal je lichaam op den duur in protest gaan. Je energielevel raakt op en het rationele denken wordt langzaam maar zeker omgezet in het reageren uit emotie. Dit leidt tot stress, frustratie en negativiteit maar dat moment van overspannen worden moet je zien te voorkomen.

Een andere belangrijke oorzaak is door sociale prestatiedruk. Veel mensen zijn heel gevoelig voor de mening van anderen en dan met name hoe anderen naar hen kijken. Daarom wordt er vaak over grenzen heen gegaan om een bepaalde “level” te bereiken of wordt er geleefd op de manier waarop iemand niet wil of kan leven. De sociale druk is de oorzaak dat er wordt afgeweken van eigen normen en waarden.

De overeenkomst van deze twee belangrijke oorzaken?

Dat ben je zelf……hoe gek dit ook klinkt.

Jouw manier van denken, het volgen van jouw gevoel en het “vergeten” van je eigen grenzen te bewaken zijn de belangrijkste oorzaken van een burn-out.

Voorkom het overspannen raken door de gedachtegang achter de tips te begrijpen

Burn-out is een mindset. Dit klinkt makkelijk en misschien kort door de bocht maar dat is wel het geval. Het is jouw eigen gedrag waarmee je voor jezelf stress creëert en overspannen raakt.

Door een verandering aan te brengen in jouw manier van denken, kun je een burn-out voorkomen. Dit zul je ook ervaren uit de onderstaande burn out herstel tips. Eenvoudig is dat uiteraard niet maar als je leert om bij jezelf naar binnen te kijken en kritisch te zijn op jouw gedachtegang en gedrag, maak je al een flinke stap.

De achterliggende gedachte is dat ook jij eigen normen en waarden hebt en hiervoor mag instaan. Dit heeft iedereen om je heen te accepteren. Een vecht- en vluchtreactie moet worden omgezet in het opkomen voor jezelf en jouw mening. Het beste is om (tot op zekere hoogte) niets te geven om wat anderen denken. Dit ben jij, dit is jouw gedachtegang, dit zijn jouw normen en waarden. Take it or leave it. Deze mindset is de beste manier om een burn-out te vermijden of van een overspannenheid te herstellen. Deze levensstijl kun je realiseren door de onderstaande tips om een burn-out te voorkomen altijd in je achterhoofd te houden.

Praktische tips om een burn-out te voorkomen

  • Zeg “nee” als je grenzen overschreden worden
  • Maak keuzes voor jezelf en kies voor de optie waar jij echt achter staat
  • Weiger met sociale trends mee te gaan als deze niet bij jou passen
  • Bewaak je eigen identiteit
  • Laat negatief gevoel toe en stop het niet weg
  • Communiceer ook offline en zet je digitale devices eens even uit
  • Stap uit je comfort zone en probeer iets nieuws
  • Plan je ontspan momenten (een time-out) en hou je aan deze planning
  • Beweeg voldoende 
  • Eet gezond